Att bygga friggebod

Friggebod_byggsats_ByggstommarFriggeboden är ett speciellt och unikt hus för Sverige. Lagen om att få bygga en så kallad friggebod på sin tomt kom år 1979, och drevs igenom av Birgit Friggebo, som då var Folkpartiets bostadsminister, och som sedermera också gav friggeboden sitt namn. Reglerna var från början mer begränsade än vad de är idag. Mellan tiden då lagen stiftades år 1979 och när den uppdaterades år 2008 var bestämmelserna att man fick bygga en eller högst två friggebodar på sin tomt, utan speciellt bygglov, så länge boden föll inom vissa storleksmått. Den fick vara högst tio kvadratmeter stor och ha högst tre meter till taknocken, och följaktligen inte ha högre än tre meter i tak. Det här innebar en stor förändring och antalet friggebodar som byggdes de närmaste åren av oerhört stort. Tidigare hade man varit tvungen att söka bygglov även för sådana här små tillbyggnader, på sin egen tomt, och som vi vet kan det vara en både kostsam och komplicerad historia, som framförallt inte alltid är framgångsrik.

Nu kunde man plötsligt bygga två små gäststugor på sin tomt utan att ta någon som helst hänsyn till sina grannar vad gällde skymd utsikt och närhet till deras tomter – någonting som förstås retade gallfeber många.

Sedan 2008 är dock lagen uppdaterad och man får numera bygga hur många friggebodar man vill på sin egen tomt, och de får nu vara upp till femton kvadratmeter till skillnad från det tidigare tio, men det får fortfarande inte vara högre än tre meter till taknocken.

På samma sätt som många började bygga friggebodar efter den ursprungliga lagen år 1979 så såg man också en stark tillströmning av nybyggda bodar efter uppdateringen 2008. Nu väntar vi med spänning på när nästa uppdatering kommer, men tills dess får man helt enkelt nöja sig med femton kvadratmeter. Lycka till!